Individuálna bytová výstavba v Belej-Duliciach, okres Martin.

Individuálna bytová výstavba v Tomčanoch, okres Martin.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovaná v BIM -e