Projekty na ktorých sme pracovali

Administratívne a obchodno-prevádzkové budovy

 • Obchodno-prevádzková budova „O3D“, rekonštrukcia 2006
 • Polyfunkčný objekt, Oravské Veselé 2007

Rodinné domy

 • RD Valašská dubová
 • RD Oravská Lesná
 • RD Martin – Kolárová
 • RD Martin – Bottova
 • RD Valča
 • RD Krušetnica
 • RD Oravská Lesná, Briš.
 • RD Oravský Podzámok – rekonštrukcia
 • RD Turčiansky Peter
 • RD Košťany nad Turcom
 • RD Martin – Tomčany
 • RD Podhradie
 • Rekreačná Chata Martin- Stráne
 • RD Dolný Hričov
 • RD Martin Staré Záturčie
 • Rekreačný dom Veľká Lomnica
 • RD Martin Záturčie

Verejné budovy

 • Pastoračné centrum Or. Lesná, rekonštrukcia 2007
 • Chata Lysec, Jasenská dolina – Veľká Fatra

Projekty, na ktorých sme pracovali


Administratívne a obchodno-prevádzkové budovy

 • Prevádzková budova „ATTACK“, Vrútky 2014
 • Obchodno-prevádzková budova „ATTAK“, Martin – Priekopa 2005
 • Autosalón Nissan, Žilina 2012

Bytové budovy

 • Bytový dom Jesénius, Martin, 2007
 • Bytový dom Goliána, Martin, Zateplenie a obnova
 • Bytový dom Aurel, 2010

Priemyselné stavby

 • Výrobná hala Sec E, Nitra 2008
 • Výrobná hala Sec F, Nitra 2009
 • Administratívno-výrobná budova Sec G, Nitra 2013
 • Truckcentrum, územné rozhodnutie, Dolný Hričov 2013
 • Administratívno-výrobná budova Robotec, Sučany – územné rozhodnutie 2008
 • Centrum výskumu VAW Sučany 2014
 • Obaľovňa bitúmenových zmesí, Slovasfalt spol. s r.o. 
 • prev. Martin
 • prev. Spišský Štvrtok
 • prev. Dolné Obdokovce
 • prev. Bzenica
 • prev. Dežerice
 • Betonáreň f. „Bravur spol. s r.o.“, prev. Lipovec, novostavba

Verejné budovy

 • Kaplnka MFN Martin, Nadstavba 2008
 • Gymnázium GVPT Martin, obnova a zvýšenie energ. hospodárnosti 2009
 • Očné centrum Martin – Priekopa 2009
 • Základná škola Dolný Kubín 2010
 • Office Centrum Martin 2013 – obnova

Infraštruktúra a iné

 • IBV Pri Jordáne – Verejné a technické vybavenie územia, Martin – Tomčany
 • Chodník zdravia, Martin – Sever
 • Cyklistická trasa – ul. M. R. Štefánika – ul. P. Jilemnického, Martin
 • Cyklistická infraštruktúra mesta Martin
 • Námestie Francúzskych partizánov Martin- Sever
 • Zberový dvor spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., Martin
 • Suchumsky doz apsny, Suchumi spevnené plochy, Abcházsko
 • Truckcentrum Dolný Hričov – technická infraštruktúra