Spracovňa rýb Biely Potok, Ružomberok

Návrh 2022 

Výrobná hala, prefabrikované panely, novostavba, Sučany
Návrh 2021
Realizácia 2022


 

Výrobno-skladovacia hala, Martin, PPM
Návrh, 2022 

Rybia Farma, Vrútky, trvalo udržateľný rozvoj
Návrh, 2021 

OFZ, Prevádzka Martin, prístavba výrobnej haly a rekonštrukcia existujúcej prevádzky
Návrh, 2021 

Obaľovačka bituménových zmesí, umiestnenie technológie, STRABAG, Prievidza
Návrh, 2021 

Obaľovačka bituménových zmesí, umiestnenie technológie, STRABAG, Kalinovo
Návrh, Stavebné povolenie, Realizačná dokumentácia, Autorský dozor, 2020/2021


 

Skladovacia hala, Kelex, Sušany.
Dokumentácia pre stavebné povolenie, 2020


 

Sklad drevnej štiepky, Martinská teplárenská, a.s., Martin.
Dokumentácia pre stavebné povolenie, 2020


 

Priemyselný areál spoločnosti TRANSMISIE ENGINEERING, návrh servisno-skladovacej haly, Martin.
Štúdia 2019


 

Betonáreň, Prefa stavby, Košťany nad Turcom.
Návrh, Projekt pre stavebné povolenie 2019


 
  • BRÁNA SEVER
    IZOGLOBAL BRÁNA SEVER

Priemyselný areál spoločnosti IZOGLOBAL, návrh úprav vstupov do areálu a zjednotenia dizajnu fasády.


 

Skladovacia hala pre výrobný závod, Krásno nad Kysucou.
Realizačný projekt 2018.

Výrobná hala Martin, úprava vnútorných priestorov, priestory pre presné meranie strojárenských výrobkov, eliminácia technickej seizmicity.


 

Priemyselný areál na spracovanie druhotných surovín, Turčianske Teplice.
Štúdia realizovateľnosti 2017.


 

Výrobný závod, Martin.
EIA-Územné rozhodnutie, 2017.

Úprava skládok kameniva, Krásno nad Kysucou, STRABAG.
Vizualizácia areálu.