• BRÁNA SEVER
    IZOGLOBAL BRÁNA SEVER

Priemyselný areál spoločnosti IZOGLOBAL, návrh úprav vstupov do areálu a zjednotenia dizajnu fasády.


 

Skladovacia hala pre výrobný závod, Krásno nad Kysucou.
Realizačný projekt 2018.

Výrobná hala Martin, úprava vnútorných priestorov, priestory pre presné meranie strojárenských výrobkov, eliminácia technickej seizmicity.


 

Priemyselný areál na spracovanie druhotných surovín, Turčianske Teplice.
Štúdia realizovateľnosti 2017.


 

Výrobný závod, Martin.
EIA-Územné rozhodnutie, 2017.

Úprava skládok kameniva, Krásno nad Kysucou, STRABAG.
Vizualizácia areálu.