Návrh úpravy interiéru Wellness, Trusalová
2018 

Interiér rodinného domu , Trebostovo
2017