Spoločnosť ProBim s.r.o. sa zaoberá projektovaním, architektúrou a inžinierskou činnosťou pozemných stavieb. Pätnásťročné skúsenosti v projektovaní a realizácií stavieb viedlo k založeniu projekčno-architektonickej kancelárie, ktorá pre skvalitnenie služieb v oblasti výstavby pracuje s trojrozmerným modelom stavby v celom procese projektovania známy pod skratkou BIM (z anglického výrazu Building Information Modeling), jedná sa o digitálny model budovy použiteľný v celom procese návrhu, výstavby a užívania stavby. Cieľom tohto spôsobu projektovania je efektívne využite investičných nákladov, eliminácia projektových chýb a hospodárne riadenie budovy počas jej celej životnosti.

Prístup k práci

Každá stavba svojou podstatou ovplyvňuje prostredie do ktorého je vsadená , život okolo nej a v nej samej, preto sa snažíme o osobitý a citlivý prístup ku každej výzve, pričom nezáleží na veľkosti či polohe stavby. Našim klientom ponúkame kreatívne myslenie a profesionálny prístup v každom smere, cieľom je spokojnosť klienta.

Rozsah prác

Pre našich klientov zabezpečujeme vlastnými a externými kapacitami celý rozsah služieb vo výstavbe a to od zámeru až po kolaudáciu stavby. Naše projekty sú spracovávané ako BIM model, ktorý je spracovaný softvérom Revit, Allplan Nemetschek 2015, Nemetschek Scia a iné CAD systémy